Webkleur Webkleuren.nl Alle kleur hulp die een webmaster nodig heeft.
Alle kleurenhulp die een web designer nodig heeft!

Copyright: 2005 | Webkleuren.nl - Alle kleurenhulp die een web designer nodig heeft!

Groen Blauw Webkleuren kleuren hulp voor elke web designer kleur kleuren voor het web webkleur webkleuren RGB Hex # combinatie combinaties van goede bij elkaar passende kleur kleuren Webkleuren.nl is een simpele website met drie zeer handige tools die u kunnen helpen bij het zoeken van goede en bij elkaar passende kleuren!Kom snel kijken en merk op dat u zelfs uw bestaande HEX of RGB kleuren kunt invoeren. Hier komen tot acht kleuren die bij elkaar passen. Kleuren uitzoeken was nog nooit zo gemakkelijk als bij Webkleuren.nl! Webkleuren.nl - Alle kleurenhulp die een web designer nodig heeft! http://www.webkleuren.nl makkelijk kleurgebruik gebruik van kleuren bij een website welke kleuren passen bij elkaar en waarom hoe maak ik een mooi uitziende website welk kleurengebruik valt aan te raden welke kleur past hierbij welke kleuren dien ik te gebruiken HEX hex rgb RGB Rood Groen Blauw combinatie CMYK beel scherm beeldscherm kleuren voor het beelscherm pix px pixel pixels rood Webkleur Webkleuren.nl Alle kleur hulp die een webmaster nodig heeft. web designer webdesign webdesigner hulp met kleuren kleur kleurenhulp web-safe kleuren web-safe kleur web safe website kleuren web site kleur kleuren kleurnaam kleurnamen namen van kleuren kleurennaam Hieronder vind je een lijst met kleurnamen die door de nieuwere versies van Internet Explorer en Netscape worden ondersteund.
De kleurnamen worden niet ondersteund door de standaard regels van het W3C. Dus als je het echt goed wilt doen gebruik je deze niet maar gebruik je de Hexcodes, die zijn namelijk wel ondersteund en daar kan je dus nooit iets mee fout gaan! Bekijk de kleuren maar eens. Maar denk eraan, gebruik voor de zekerheid de Hexcodes. EngelseKleur Naam: AliceBlue AntiqueWhite Aqua Aquamarine Azure Beige Bisque Black BlanchedAlmond Blue BlueViolet Brown BurlyWood CadetBlue Chartreuse Chocolate Coral CornflowerBlue Cornsilk Crimson Cyan DarkBlue DarkCyan DarkGoldenRod DarkGray DarkGreen DarkKhaki DarkMagenta DarkOliveGreen Darkorange DarkOrchid DarkRed DarkSalmon DarkSeaGreen DarkSlateBlue DarkSlateGray DarkTurquoise DarkViolet DeepPink DeepSkyBlue DimGray DodgerBlue Feldspar FireBrick FloralWhite ForestGreen Fuchsia Gainsboro GhostWhite Gold GoldenRod Gray Green GreenYellow HoneyDew HotPink IndianRed Indigo Ivory Khaki Lavender LavenderBlush LawnGreen LemonChiffon LightBlue LightCoral LightCyan LightGoldenRodYellow LightGrey LightGreen LightPink LightSalmon LightSeaGreen LightSkyBlue LightSlateBlue LightSlateGray LightSteelBlue LightYellow Lime LimeGreen Linen Magenta Maroon MediumAquaMarine MediumBlue MediumOrchid MediumPurple MediumSeaGreen MediumSlateBlue MediumSpringGreen MediumTurquoise MediumVioletRed MidnightBlue MintCream MistyRose Moccasin NavajoWhite Navy OldLace Olive OliveDrab Orange OrangeRed Orchid PaleGoldenRod PaleGreen PaleTurquoise PaleVioletRed PapayaWhip PeachPuff Peru Pink Plum PowderBlue Purple Red RosyBrown RoyalBlue SaddleBrown Salmon SandyBrown SeaGreen SeaShell Sienna Silver SkyBlue SlateBlue SlateGray Snow SpringGreen SteelBlue Tan Teal Thistle Tomato Turquoise Violet VioletRed Wheat White WhiteSmoke Yellow YellowGreen